Osmanlı Tarih Sözlüğü


/ 26.08.2017

Osmanlı Tarih Sözlüğü

Prof.Dr. Fehmi Yılmaz


Osmanlı Tarih Sözlüğü

Tozu Üflenmiş Sözcüklere Dair 

Prof. Dr. Fehmi YılmazGökkubbe, akademik çalışmaları yayınlamaya devam ediyor.

Osmanlı tarihi, gelişen kapsamlı araştırma çalışmalarının nihayetinde sadece tarihçilerin değil aynı zamanda diğer bilim dallarına ilgili kişilerin de ilgilendiği, disiplinlerarası çalışmalarla alternatif metotların uygulandığı bir saha niteliği kazanmıştır. Elbette ki bu durumun en temel sebebi olarak, Osmanlı arşivinde yapılan tasnifler sonucu tarihe dair yeni belgelerin ve bilgilerin gün ışığına çıkması, kadı sicili gibi resmi kayıtların arşiv dışı kullanılmaya başlaması gösterilebilir. Bu durum gerek ilgili terminolojinin gerekse disiplin dışı araştırmacıların ve genel okuyucu kitlesinin konuya hâkimiyeti açısından “gün ışığına çıkanları” anlayabilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Rusya St. Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Fakültesi’nde üç yıl misafir öğretim üyeliği yapan, Osmanlı sosyal ve iktisat tarihi üzerine çalışmaları ve yayımlanmış makaleleri bulunan Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, bu ihtiyacı karşılamak üzere “Osmanlı Tarih Sözlüğü” adlı eseri kaleme almıştır.


Osmanlı Metinlerini Anlamak 

Eserin, hem tarih araştırmacılarına ve akademisyenlerine hem de genel olarak bu alana ilgi duyan okur kitlesine, Osmanlı tarihini ve metinlerini anlayıp çözümlemede yardımcı olması maksadıyla vücut bulduğunu belirten yazar, bu nedenle madde başlarının sadece terim anlamlarının alındığına, gerek duyulanların sözlük karşılığına yer verildiğine dikkat çekmektedir. Diğer yandan pragmatik bir amaca hizmetinden dolayı eserin sonunda Osmanlı padişahları, sadrazamları, şeyhülislâmları ve bu kişilere ait unvan, duaların listesi; Arapça, Farsça sayılar, günler, aylar; hicri tarihi miladi tarihe çevirmede kullanılan formüller, unutulmaya yüz tutmuş divan rakamları ek tablo şeklinde eserin sonunda okura sunulmaktadır. Bu yönüyle de ayrıca önemli bir noksanı tamamlamış gözüküyor. İmlada, Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına riayet ederek, madde açıklamalarının kısa ve öz olmasına özen göstererek, titizlikle sonuca varılan Osmanlı Tarih Sözlüğü’nde yazar,  eserin oluşumunda Mehmet Zeki Pakalın, Mithat Sertoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Erdoğan, Halil İnalcık, Garo Kürkman, Mehmet Genç, Şevket Pamuk gibi isimlerin kaleminden çıkmış, zengin içeriğe sahip eski yeni birçok çalışmadan yararlandığını da vurgular. Osmanlı iktisat tarihi, sosyal tarihi ve bürokrasisine dair günümüzden tarihe ışık tutmakla kalmayıp, tarihi günümüze taşıyacak bu eseri, ilgililerine nitelikli bir kaynak ve rehber olarak BilimeviGökkubbe yayınları okura sunmaktadır.


BU MAKALEYİ SOSYAL AĞINDA PAYLAŞ

E- BÜLTENLER
E- BÜLTENLER
  • ZİYARETÇİ
  • /
  • LİMİTLİ KULLANIM

Osmanlı Tarih Sözlüğü


/ 26.08.2017

Osmanlı Tarih Sözlüğü

Prof.Dr. Fehmi Yılmaz


Osmanlı Tarih Sözlüğü

Tozu Üflenmiş Sözcüklere Dair 

Prof. Dr. Fehmi YılmazGökkubbe, akademik çalışmaları yayınlamaya devam ediyor.

Osmanlı tarihi, gelişen kapsamlı araştırma çalışmalarının nihayetinde sadece tarihçilerin değil aynı zamanda diğer bilim dallarına ilgili kişilerin de ilgilendiği, disiplinlerarası çalışmalarla alternatif metotların uygulandığı bir saha niteliği kazanmıştır. Elbette ki bu durumun en temel sebebi olarak, Osmanlı arşivinde yapılan tasnifler sonucu tarihe dair yeni belgelerin ve bilgilerin gün ışığına çıkması, kadı sicili gibi resmi kayıtların arşiv dışı kullanılmaya başlaması gösterilebilir. Bu durum gerek ilgili terminolojinin gerekse disiplin dışı araştırmacıların ve genel okuyucu kitlesinin konuya hâkimiyeti açısından “gün ışığına çıkanları” anlayabilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Rusya St. Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Fakültesi’nde üç yıl misafir öğretim üyeliği yapan, Osmanlı sosyal ve iktisat tarihi üzerine çalışmaları ve yayımlanmış makaleleri bulunan Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, bu ihtiyacı karşılamak üzere “Osmanlı Tarih Sözlüğü” adlı eseri kaleme almıştır.


Osmanlı Metinlerini Anlamak 

Eserin, hem tarih araştırmacılarına ve akademisyenlerine hem de genel olarak bu alana ilgi duyan okur kitlesine, Osmanlı tarihini ve metinlerini anlayıp çözümlemede yardımcı olması maksadıyla vücut bulduğunu belirten yazar, bu nedenle madde başlarının sadece terim anlamlarının alındığına, gerek duyulanların sözlük karşılığına yer verildiğine dikkat çekmektedir. Diğer yandan pragmatik bir amaca hizmetinden dolayı eserin sonunda Osmanlı padişahları, sadrazamları, şeyhülislâmları ve bu kişilere ait unvan, duaların listesi; Arapça, Farsça sayılar, günler, aylar; hicri tarihi miladi tarihe çevirmede kullanılan formüller, unutulmaya yüz tutmuş divan rakamları ek tablo şeklinde eserin sonunda okura sunulmaktadır. Bu yönüyle de ayrıca önemli bir noksanı tamamlamış gözüküyor. İmlada, Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına riayet ederek, madde açıklamalarının kısa ve öz olmasına özen göstererek, titizlikle sonuca varılan Osmanlı Tarih Sözlüğü’nde yazar,  eserin oluşumunda Mehmet Zeki Pakalın, Mithat Sertoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Erdoğan, Halil İnalcık, Garo Kürkman, Mehmet Genç, Şevket Pamuk gibi isimlerin kaleminden çıkmış, zengin içeriğe sahip eski yeni birçok çalışmadan yararlandığını da vurgular. Osmanlı iktisat tarihi, sosyal tarihi ve bürokrasisine dair günümüzden tarihe ışık tutmakla kalmayıp, tarihi günümüze taşıyacak bu eseri, ilgililerine nitelikli bir kaynak ve rehber olarak BilimeviGökkubbe yayınları okura sunmaktadır.


BU MAKALEYİ SOSYAL AĞINDA PAYLAŞ

E- BÜLTENLER
E- BÜLTENLER