Ruh Risalesi


Abdülhakim Arvasi / 04.07.2017

Ruh Risalesi

Esseyid Abdülhakim Arvasi

Büyük Doğu Yayınları

ESSEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİ

M. ŞİNASİ ACAR

Ruh Risalesi


Ruh gerçeğine dair sorular bu kitapta cevap buluyor...İslam âlimlerinden çok azının hakikatine ermiş olduğu Ruh hakkındaki sualler, içiçe bir çok meseleyi barındırır. “Ruhun mahiyeti ve hakikati nedir?”, Kadim midir, hâdis midir?”, “Ölümden sonra bâki midir, yoksa fâni midir?” ve “İnsana nefh edildiği (üflendiği) zaman mı, yoksa bedenin teşekkülünden evvel mi yaradılmışdır?” gibi. 


Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ruh Risalesi isimli eserinde, sırasıyla bu sualleri tafsilatlı biçimde izah etmiş; ve neticede “Ruh Nedir?” suali etrafındaki insanî tecessüsün, kuru akıl yoluyla zan mertebesinden ileri varamayacağını ortaya koymuşdur. 


Zira ruh öyle bir şeydir ki, Allah onun içyüzünü ve keyfiyetini mümin bir kuluna bahşetse bile, o kul, o hakikati başkalarına bildirecek tabir ve ifadeyi bulamaz. Çünkü Hak, ruhu anlamak ve anlatmak kudretinden bizi âciz kılmıştır. Aslî harflerle kaleme alınan orijinal nüshasıyla birlikte, sadeleştirilmeden aktarılmış “Ruh Risâlesi”, kuru aklın mücerred olarak idrakten âciz bulunduğu bir mevzuda, anlatılabilecek kadarını anlatan, derin muhteva keyfiyetini haiz bir eser.

İstanbul’un Son Nişan Taşları

M. ŞİNASİ ACAR


M. ŞİNASİ ACAR
İstanbul’un Son Nişan TaşlarıNişan taşı sizce ne demektir? Türk geleneğindeki ok ve yay kültürünün detayları...
“İstanbul’un Son Nişan Taşları” yalnızca nişan taşlarını anlatmakla kalmıyor. Kitapta tarih var, toplum var, spor var, mimarlık var. Osmanlı’nın bir dönemine ilişkin yaşamından kesitler anlatılıyor. Bu yapılırken de yine araştırma derinleştirilerek okçuluğun kökenine, Türk geleneklerine gidiliyor. 


Okçuluk Türklerin geleneğinde var. Örneğin, yay ve okla ilgili hemen bütün sözcüklerin Orta Asya Türk kökenli olduğunu; Orta Asya’daki Türkler arasında, yeni kurulmuş bir devletin başkanına, onu tanıdığını göstermek için ok ve yay armağan etme adeti bulunduğunu da yine Şinasi Acar’dan öğreniyoruz. Okçuluk bugün bile önemini koruyan ciddi bir spor dalı. Tarihte de kuralları bugünkülerden farklı olsa da okçuluk yarışmaları yapılıyor. 


Osmanlılarda zaman zaman padişahlar ve ülkenin üst düzey yöneticileri de yarışmalara katılıyorlar. Bu yarışmalarda dereceler belirleniyor, rekorlar belgeleniyor. En dikkate değer belgeler, rekorların kırıldığı menzillere dikilen taşlar, nişan taşları.


BU MAKALEYİ SOSYAL AĞINDA PAYLAŞ

E- BÜLTENLER
E- BÜLTENLER
  • ZİYARETÇİ
  • /
  • LİMİTLİ KULLANIM

Ruh Risalesi


Abdülhakim Arvasi / 04.07.2017

Ruh Risalesi

Esseyid Abdülhakim Arvasi

Büyük Doğu Yayınları

ESSEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİ

M. ŞİNASİ ACAR

Ruh Risalesi


Ruh gerçeğine dair sorular bu kitapta cevap buluyor...İslam âlimlerinden çok azının hakikatine ermiş olduğu Ruh hakkındaki sualler, içiçe bir çok meseleyi barındırır. “Ruhun mahiyeti ve hakikati nedir?”, Kadim midir, hâdis midir?”, “Ölümden sonra bâki midir, yoksa fâni midir?” ve “İnsana nefh edildiği (üflendiği) zaman mı, yoksa bedenin teşekkülünden evvel mi yaradılmışdır?” gibi. 


Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ruh Risalesi isimli eserinde, sırasıyla bu sualleri tafsilatlı biçimde izah etmiş; ve neticede “Ruh Nedir?” suali etrafındaki insanî tecessüsün, kuru akıl yoluyla zan mertebesinden ileri varamayacağını ortaya koymuşdur. 


Zira ruh öyle bir şeydir ki, Allah onun içyüzünü ve keyfiyetini mümin bir kuluna bahşetse bile, o kul, o hakikati başkalarına bildirecek tabir ve ifadeyi bulamaz. Çünkü Hak, ruhu anlamak ve anlatmak kudretinden bizi âciz kılmıştır. Aslî harflerle kaleme alınan orijinal nüshasıyla birlikte, sadeleştirilmeden aktarılmış “Ruh Risâlesi”, kuru aklın mücerred olarak idrakten âciz bulunduğu bir mevzuda, anlatılabilecek kadarını anlatan, derin muhteva keyfiyetini haiz bir eser.

İstanbul’un Son Nişan Taşları

M. ŞİNASİ ACAR


M. ŞİNASİ ACAR
İstanbul’un Son Nişan TaşlarıNişan taşı sizce ne demektir? Türk geleneğindeki ok ve yay kültürünün detayları...
“İstanbul’un Son Nişan Taşları” yalnızca nişan taşlarını anlatmakla kalmıyor. Kitapta tarih var, toplum var, spor var, mimarlık var. Osmanlı’nın bir dönemine ilişkin yaşamından kesitler anlatılıyor. Bu yapılırken de yine araştırma derinleştirilerek okçuluğun kökenine, Türk geleneklerine gidiliyor. 


Okçuluk Türklerin geleneğinde var. Örneğin, yay ve okla ilgili hemen bütün sözcüklerin Orta Asya Türk kökenli olduğunu; Orta Asya’daki Türkler arasında, yeni kurulmuş bir devletin başkanına, onu tanıdığını göstermek için ok ve yay armağan etme adeti bulunduğunu da yine Şinasi Acar’dan öğreniyoruz. Okçuluk bugün bile önemini koruyan ciddi bir spor dalı. Tarihte de kuralları bugünkülerden farklı olsa da okçuluk yarışmaları yapılıyor. 


Osmanlılarda zaman zaman padişahlar ve ülkenin üst düzey yöneticileri de yarışmalara katılıyorlar. Bu yarışmalarda dereceler belirleniyor, rekorlar belgeleniyor. En dikkate değer belgeler, rekorların kırıldığı menzillere dikilen taşlar, nişan taşları.


BU MAKALEYİ SOSYAL AĞINDA PAYLAŞ

E- BÜLTENLER
E- BÜLTENLER