Ressamların ‘Hocası’ Ali Rıza Bey

Ressam Hoca Ali Rıza Bey İstanbul’un duygusunu ve ruhunu yansıttığı eserleriyle sanat tarihimizin en değerli isimlerinden biridir. İstanbul’unda kaybolan değerleri, belgeselci bir yaklaşımla ölümsüzleştiren Ali Rıza Bey, öncü kişiliği ve özgün sanatıyla kişisel üslûbunu oluşturmuş ilk ressamlarımızdandır.

İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza Ev ve Şehir I

TOKİ yönetimi Türk resim sanatının ‘hocası’ olarak kabul edilen Ali Rıza Bey’in ülkemizde resim sanatının oluşmasında ve tanınmasında önemli bir rol oynamıştır.  Ressam Hoca Ali Rıza bey, hem öncü sıfatlarıyla hem de milli duyarlılıkla evrensel bir resim dili kurmuş duayen bir sanatçı olarak pek çok araştırmaya makaleye ve kitaba konu edilmiş bir Türk-sanat tarihinde üzerinde en çok durulmuş bir sanat olduğu söylenir. Kitap içerisinde Hoca Ali Rıza Bey’in çizimlerine yer vermektedir.

Ressam Hoca Ali Rıza Bey resim sanatını şöyle tasvir etmektedir; ‘Ressam hayatından hakkıyla faydalanır. Çünkü eline almış olduğu bir çiçekte bulunan renk ve şekilleri, aralarında olan ahengi görüp düşünerek, tabiatta mevcut ilahi kudreti idrak eyler. Bu zevkin vereceği ferahlıkla tabiidir ki hayatından istifade etmiş olacaktır.’ Kitapta ressamın doğayı mistik bir ruhla yorumlamış ve doğa karşısındayken vecd halinde olduğu söylenir.

 

 

İstanbul’un Ressamı Hoca Ali Rıza Ev ve Şehir II

Hoca Ali Rıza Bey ressam kişiliğinin yanı sıra 47 yıl boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik yaparak yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, derviş, meşreb, mütevazı, sabırlı ve hoşgörülü kişiliğiyle tanınmıştır. Hemen her eserine topluca bakıldığında, onun hassas kişiliğinin yanı sıra, mesleğine ve İstanbul’a duyduğu derin tutkunun yoğunluğu hissedilir.

Türk ve İslâm Kültürüne Önem Verirdi

Ali Rıza Bey tarihi dokuya önem verdiğini şöyle dile getirir; ‘İslâm ve Türk âleminin bedii zevklerinin kemalini gösteren eserleri toplamaya ve bunu bir meslek ittihaz ederek, onda ihtisas sahibi olmayı gönlümce pek muvafık buluyorum.’ Kitapta Hoca Ali Rıza Bey’in elinden çıkmış bini aşkın eserler derlenerek okurlara sunulmaktadır.

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir